Novinky

NOVINKY

Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou

Oslava 120. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů ve Vážanech nad Litavou

1. července 2017

Zveme Vás na oslavu 120. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů ve Vážanech nad Litavou dne 1. července 2017.

PROGRAM:

9:00       příjezd Sborů dobrovolných hasičů, prezence účastníků "u lípy"

9:00       k tanci i poslechu bude hrát kapela Voděnka z Kozlan v areálu Discgolfového hřiště

11:00      Mše svatá u kostela

14:30      zahájení programu pro veřejnost- dynamická ukázka techniky spojená

               se zásahem(vyproštění osoby z havarovaného automobilu)v areálu Discgolfového hřiště

15:30     požární útok mládeže

16:30     hašení motorového vozidla

17:00     hašení historickým hasičským vozem ("koňka")

18:00     slavnostní ukončení oslav 120. výročí vzniku

               Sboru dobrovolných hasičů ve Vážanech nad Litavou

18:15      volná zábava s reprodukovanou hudbou v areálu Discgolfového hřiště

Časy uvedené v programu jsou orientační!

Novinky

Návštěva dětí z Mateřské školy u hasičské jednotky SDH Vážany nad Litavou

V úterý 6. června 2017 měly děti z Mateřské školy ve Vážanech nad Litavou nevšední dopoledne. Tento den byl pro "školkáče" ve znamení hasičů. Prostory hasičské zbrojnice se proměnily ve výukové středisko plné hadic, seker, přileb, hasičských obleků, vozidel a hlavně děti vyslechly poutavý popis aktivit hasičů při různých druzích zásahů, který velmi odborně poskytl velitel jednotky SDH Vážany nad Litavou Jiří Moškvan. Děti byly nadšeny. Vše je velmi zajímalo. Po teoretické části návštěvy následovala praktická ukázka. Všech 32 dětí si prohlédlo útroby hasičského vozu a dočkaly se i zvuků sirény. Na závěr přišla řada na vodu. Petr Hégr spolu s Jiřím Hofmanem přichystali pro malé potencionální hasiče a hasičky hadici, přiměřenou jejich velikosti a síle a už mohli hasit. Zájem byl obrovský. Všichni si to chtěli zkusit. Ani hasící přístroj nezahálel. Ledová pára zaujala nejednoho chlapce i děvče.

Věřím, že v budoucnu se nám podaří právě z těchto děvčat a chlapců získat nové členy hasičského sboru, kteří budou ochraňovat naši obec před všemi ohroženími.

Děkuji všem účastníkům za velmi příjemné dopoledne a členům SDH Vážany nad Litavou za kvalitní přípravu akce.

3. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů- Byli jsme druzí!!!

V sobotu 27. května 2017 vybojoval kuchařský tým SDH Vážany nad Litavou krásné druhé místo. Chlapi! Děkujem!

Novinky

Dne 5. května 2017 jsme se zúčastnili, u příležitosti poutě sv. Floriána, mše za živé i zemřelé hasiče v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích. Na této významné události byli k vidění hasičské sbory z okrsku Hostěrádky- Rešov i sbory okolní a to ve vycházkových uniformách a s historickými prapory. Došlo i kpožehnání nového hasičského vozu, který v letošním roce získal SDH Hostěrádky- Rešov do užívání. Obrazovou dokumentaci této bezesporu velmi zajímavé akce naleznete ve fotogalerii.

Práce na "hasičce" pokračují

Výstavba výcvikové místnosti SDH Vážany nad Litavou za finanční podpory obce Vážany nad Litavou a Jihomoravského kraje je v plném proudu. Stavební práce pokračují i o víkendech a hrubá stavba se již "schovala" pod krásnou novou střechu.

Úprava dvora je zatím ve fázi úprav podkladu pro dlažbu. Již jsou uložena nová odpadová potrubí a vše je zakryto hrubým štěrkem. Nová klubovna je již přes střechu napojena na budovu stávající. Teď čeká na stavebníky podlaha a dokončovací práce na střeše.